• همدان-خیابان مهدیه-کوچه توحید-بن بست شهیدان کیانیان

  • تلفن: ۳۸۳۷۰۶۶۸ - ۳۸۳۷۱۹۳۸ - ۳۸۳۷۰۲۳۵ - ۰۸۱

مدل سازی و ریخته گری ناخن بیل مکانیکی ۶۰۰

مدل سازی و ریخته گری ناخن بیل مکانیکی ۶۰۰

مدل سازی و ریخته گری ناخن بیل مکانیکی ۶۰۰ 750 750 admin

مدل سازی و ریخته گری ناخن بیل مکانیکی ۶۰۰ – کاهش هزینه تا ۴۰%

دستاوردی جدید در راستای بومی سازی قطعات وارداتی

در راستای کنترل هزینه های ماشین آلات و بهینه سازی قیمت قطعات، نوآوری جدیدی در پروژه مس جانجا انجام گردید.
بدلیل عدم وجود قطعات دستگاه بیل مکانیکی ۶۰۰ از جمله ناخن در بازار داخلی، اقدام به ساخت ناخن این دستگاه گردید. با در دست داشتن نمونه اصلی کارخانه و کارنکرده این ناخن، نسبت به قالب گیری و ریخته گری این قطعه اقدام شد و جهت تعیین آلیاژ آن، ناخن مستعمل بیل آنالیز گردید. به روش آزمون و خطا نواقص مرتفع گردید و بدین¬گونه تعداد ۲۵ عدد قطعه با تنها ۴۰% هزینه معمول در بازه زمانی یکسان به کارگاه تحویل شد. از دیگر مزیت های این روش، بالا رفتن عمر مفید قطعات به سه برابر طول عمر مفید متداول با روش اصلاح آلیاژ مصرفی بوده و این امر با توجه به میزان بالای سیلیس منطقه بسیار مورد توجه می باشد.
با مدل ساخته شده می توان تا ۱۰،۰۰۰ قطعه تولید کرد و بدین ترتیب می توان قیمت خرید ناخن سایر بیل های شرکت و همینطور سایر قطعاتی که از طرق ریخته گری تولید می شوند را کنترل و ارزان سازی نمود.