• همدان-خیابان مهدیه-کوچه توحید-بن بست شهیدان کیانیان

  • تلفن: ۳۸۳۷۰۶۶۸ - ۳۸۳۷۱۹۳۸ - ۳۸۳۷۰۲۳۵ - ۰۸۱

بازدید معاونت محترم معدنی شرکت معدن کار باختر از معدن مس جانجا

بازدید معاونت محترم معدنی شرکت معدن کار باختر از معدن مس جانجا

بازدید معاونت محترم معدنی شرکت معدن کار باختر از معدن مس جانجا 2560 1920 admin

طی بازدید هفته گذشته معاونت محترم معدنی شرکت معدن کار باختر از معدن مس جانجا، وضعیت پیشروی پروژه از نزدیک بررسی و در خصوص موانع و مشکلات پیش رو بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
با ورود ۱۴ دستگاه دامپ تراک ۱۲۰ تن از ۱۴ اردیبهشت ماه به چرخه حمل و بارگیری، میزان بارگیری از روزی ۱۴۰۰۰ تن به روزی ۳۰۰۰۰ تن افزایش می یابد.