• همدان-خیابان مهدیه-کوچه توحید-بن بست شهیدان کیانیان

  • تلفن: ۳۸۳۷۰۶۶۸ - ۳۸۳۷۱۹۳۸ - ۳۸۳۷۰۲۳۵ - ۰۸۱

مناقصه

مناقصه شماره ۳۴۳.م.۰۳ خدمات ماشین آلات در اختیار کارفرما مجتمع های شهرک

مناقصه شماره ۳۴۳.م.۰۳ خدمات ماشین آلات در اختیار کارفرما مجتمع های شهرک 1748 1240 admin

. اسناد

ادامه مطلب