• همدان-خیابان مهدیه-کوچه توحید-بن بست شهیدان کیانیان

  • تلفن: ۳۸۳۷۰۶۶۸ - ۳۸۳۷۱۹۳۸ - ۳۸۳۷۰۲۳۵ - ۰۸۱

مناقصه شماره ۴۲۱.م.۰۳ طراحی، خرید ، ساخت و نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی سوله تعمیرگاه

مناقصه شماره ۴۲۱.م.۰۳ طراحی، خرید ، ساخت و نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی سوله تعمیرگاه 1748 1240 admin